Omelchenko Anastasia

PhD, член Асоціації герніологів України,
Член Європейської асоціації герніологів (EHS).
Лауреат премії Національної академії медичних наук України та Асоціації
медичних Вищих учбових закладів України за значні успіхі в Науковій
діяльності. У 2021 році захистила дисертацію на тему: “Особливості хірургічного лікування спортивної грижі у футболістів”.

Має патент на корисну модель # 123905 від 12.03.2018р. «Спосіб
лапароскопічної герніоалопластіки у футболістів при спортивній грижі».
Іоффе О.Ю., Стеценко О.П., Тарасюк Т.В., Цюра Ю. П., Омельченко А.В.
За високі досягнення у навчанні та Науковій роботі присуджувалася
Стипендія Ромоданова, Стипендія міжнародного благодійного фонду ім.
Куліша.
Наукові Публікації:
«MRI and ultrasound criteria for the diagnosis of a sports hernia in football
players» (2020р.)
«Оцінка причин больового синдрому в пахвінній ділянці та прогнозування
спортивної грижі у футболістів з допомогою магнітно-резонансної
томографії та ультразвукового дослідження» (2020р.)
«Оцінка віддалених результатів хірургічного лікування спортивної грижі у
футболістів” (2018р.)
Analysis of long-term results after sports hernia surgery in football players
(2018р.)
«Шляхи покращення віддалених результатів оперативних втручань при
спортивній грижі у футболістів». (2018р.)
«Флебосклерозування у хворого з варикозним захворюванням вен нижніх
кінцівок» (2016р.)
«Сучасні технології в лікуванні опіків у дітей», з’їзд хірургів України 2015
XXIII
«Інноваційні технології лікування поверхнево дермальних опіків» (2015р.)
«Досвід! Застосування атравматично Ag-вмісних ранових покриттів у
хворого з опіками та з цукровий діабетом 2 типу (2014р.)
«Застосування сітчастих парафінізірованих покриттів при лікуванні
донорських ран опікових хворих» (2013р.)
«Сучасні підхід до лікування та профілактики рубців» (2012р.)
«Нанотехнологія та нанофармакологія, нейрохірургічній аспект» (2012р.)
«Перспективи! Застосування ліпосом у дерматологічній и косметологічній
практиці» (2012р.)
«Стан місцевого імунітету у дітей з алергічною схильністю» (2012р.)
«Клінічна ефективність енерготропної терапії у дітей з
недиференційованою дисплазією сполучної тканини» (2012р.)
«Хромогастроскопія у діагностиці анатомічних та
патологічніх змін шлунка» (2011р.)
«Хронічне лікування гігантських перфоративних дуоденальних виразок та
дуоденальних виразок ускладнених тубулярним стенозом» (2011р.)
«Роль ферментативної недостатності та дісбактеріозу у реализації
алергічної схильності» (2011р.)
«Проблема діференційної діагностики патомімії» (2011р.)
«Роль фосфору у процесі кальцинозу судин» (2011р.)
«Стан гуморального імунітету у дітей з алергічною схильністю» (2011р.)
«Особливості алергограм у дітей раннього віку в залежності від виду
захворювання» (2010р.)
«Структура алергограм у дітей шкільного віку залежних від виду
захворювання» (2011р.)
«Структура алергограм у дітей раннього віку залежних від виду
патології» (2010р.)
«Енерготропна терапія дітей з енергодефіцітнім типом конституції»
(2010р.)