Гринько Іван Ігорович

Участь в асоціаціях:
Член Української асоціації отіатрів, отонейрохірургів і отоневрологів
Член USAPS – Українська асоціація естетичних і пластичних хірургів
Статті:
1. Гринько І. І. «Порівняльна оцінка стану слухової труби у хворого на
хронічній туботимпанальний середній отит за даними інфляційно –
дефляційного тесту та проби Вальсальви» / І. І. Гринько, О. М.
Борісеннко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. – No 3. –
С. 45-50.
2. Гринько І. І. «Дінамічні зміни функціонального стану слухової труби у
хворого на хронічній туботимпанальний середній отит після
тимпанопластики із використанням вентиляційних трубок за даними
інфляційно – дефляційного тесту» / І. І. Гринько // «Український науково-
медичний молодіжний журнал». – 2017. – No1 (99). – С. 16-21.
3. Гринько І. І. «Оцінка вентиляційної функції слухової труби у хворого на
хронічній туботимпанальний середній отит після тимпанопластики в
динаміці спостереження» / І. І. Гринько, О. М. Борісеннко // «Журнал
вушних, носових і горлових хвороб». – 2017. – No6. – С. 14-24
Фахові видання, затверджені МОЗ України:
4. Гринько І. І. «Результат лікування хворих на хронічний
туботимпанальний середній отит із використанням вентиляційних
трубок» / І. І. Гринько // «Світ медицини та біології». – 2017. – No 3 (61). – С.
12-17.
5. Grynko І. І. Comparative clinical-audiological characteristics of the acoustic
analyzer in patients with chronic tubotimponal otitis media with perforation of
the tympanic membrane after injury and because chronic inflammation before
and after tympanoplasty / І. І. Grynko // «Вісник Вінницького національного
медичного університету» – 2017. – Т. 21, No2. – С. 414-419.
6. Grynko І. І. Comparative clinical and audiological characteristics of the
auditory analyzer condition in patients with chronic tubotympanic otitis media
before and after tympanoplasty with the use of ventilation tubes of various
materials / І. І. Grynko, O. М. Borysenko // Світ медицини та біології. – 2017. –
No4 (62). – С. 17-24.
Публікації, які додатково відображаюсь наукові результати дисертації:
7. Borysenko O. Eustachian tube function in patients with chronic tubotympanic
suppurative otitis media with Eustachian tube dysfunction after
tympanoplasty / O. Borysenko, I. Grynko // International Bulletin of
Otorhinolaryngology. – 2017. – No4 (vol.13). – p. 10-15.
тези
8. Борисенко, О. М. «Тактика лікування хворих на хронічній
туботимпанальний гнійний середній отит» / О. М. Борісеннко, І. І.
Гринько // «Сучасні методи діагностики та лікування хронічніх запальних
та онкологічніх захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха»:
матеріали щорічної осінньої конференції Українського наукового
медичного товариства отоларингологів, (м. Київ, 22-23 вересня 2014
року). – «Журнал вушних, носових і горлових хвороб», 2014. – No 5-с. – С.
102-103.
9. Борисенко, О. М. «Результат тимпаноплатики у хворого на хронічній
туботимпанальний середній отит з різнім ступенів функції слухової труби»
/ О. М. Борісеннко, І. І. Гринько // «Сучасні методи діагностики та
лікування хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та
вуха»: матеріали щорічної осінньої конференції Українського наукового
медичного товариства отоларингологів», (м. Дніпропетровськ, 12-13
жовтня 2015 року). – «Журнал вушних, носових и горлових хвороб», 2015.
– No 5-с. – С. 14.
10. Гринько І. І. «Стан слухової труби у хворого на хронічний
туботимпанальний середній отит «/ І. І. Гринько // «Новітні технології в
діагностиці та лікуванні запальних та алергічних захворювань ЛОР
ОРГАНІВ», матеріали щорічної весняної конференції Українського
наукового медичного товариства отоларингологів (м. Одеса, 16-17 травня
2016 року). – «Журнал вушних, носових і горлових хвороб». – 2016. – No 3-
с. – С. 163-164.
11. Гринько І. І. «Лікування дисфункції слухової труби шляхом не балонної
дилатації» / І. І. Гринько // «Сучасні методи консервативного та
хірургічного лікування в отоларингології», матеріали Щорічної Осінньої
конференції Українського наукового медичного товариства
отоларингологів, (м. Київ, 3-4 жовтня 2016 року). – «Журнал вушних,
носових і горлових хвороб». -2016. – No 5-с. – С. 26.
12. Гринько І. І. «Оцінка вентиляційної функції слухової труби у хворого на
хронічний туботимпанальний середній отит» / І. І. Гринько //
«Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювань ЛОР-органів
у дорослих та дітей», матеріали щорічної Весняної конференції
Українського наукового медичного товар