Гринько Иван Игоревич

Участие в ассоциациях : Член Украинской ассоциации отиатров, отонейрохирургов и отоневрологов Член USAPS – Украинская ассоциация эстетических и пластических хирургов

Статьи: 1. Гринько І.

І. Порівняльна оцінка стану слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит за даними інфляційно – дефляційного тесту та проби Вальсальва / І. І. Гринько, О. М. Борисеннко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. – № 3. – С. 45-50.

2. Гринько І. І. Динамічні зміни функціонального стану слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит після тимпанопластики із використанням вентиляційних трубок за даними інфляційно – дефляційного тесту / І. І. Гринько // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2017. – №1(99). – С. 16-21.

3. Гринько І. І. Оцінка вентиляційної функції слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит після тимпанопластики в динаміці спостереження / І. І. Гринько, О. М. Борисеннко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. – №6. – С. 14-24 Фахові видання, затверджені МОН України:

4. Гринько І. І. Результат лікування хворих на хронічний туботимпанальний середній отит із використанням вентиляційних трубок / І. І. Гринько // Світ медицини та біології. – 2017. – № 3(61). – С. 12-17.

5. Grynko І. І. Comparative clinical-audiological characteristics of the acoustic analyzer in patients with chronic tubotimponal otitis media with perforation of the tympanic membrane after injury and because chronic inflammation before and after tympanoplasty / І. І. Grynko // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2017. – Т. 21, №2. – С. 414-419.

6. Grynko І. І. Comparative clinical and audiological characteristics of the auditory analyzer condition in patients with chronic tubotympanic otitis media before and after tympanoplasty with the use of ventilation tubes of various materials / І. І. Grynko, O. М. Borysenko // Світ медицини та біології. – 2017. – №4(62). – С. 17-24. Публікації, які додатково відображаюсь наукові результати дисертації:

7. Borysenko O. Eustachian tube function in patients with chronic tubotympanic suppurative otitis media with Eustachian tube dysfunction after tympanoplasty / O. Borysenko, I. Grynko // International Bulletin of Otorhinolaryngology. – 2017. – №4 (vol.13). – p. 10-15. Тези

8. Борисенко, О. М. Тактика лікування хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит / О. М. Борисеннко, І. І. Гринько // «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних запальних та онкологічних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха» : матеріали Щорічної осінньої конференції Українського наукового медичного товариства отоларингологів, (м. Київ, 22-23 вересня 2014 року). – Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 2014. – № 5-с. – С. 102-103.

9. Борисенко, О. М. Результат тимпаноплатики у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит з різним ступенем функції слухової труби / О. М. Борисеннко, І. І. Гринько // «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха» : матеріали Щорічної осінньої конференції Українського наукового медичного товариства отоларингологів, (м. Дніпропетровськ, 12-13 жовтня 2015 року). – Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 2015. – № 5-с. – С. 14.

10. Гринько І. І. Стан слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит / І. І. Гринько // «Новітні технології в діагностиці та лікуванні запальних та алергічних захворювань ЛОР органів» : матеріали Щорічної весняної конференції Українського наукового медичного товариства отоларингологів (м. Одеса, 16-17 травня 2016 року). – Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. – № 3-с. – С. 163-164.

11. Гринько І. І. Лікування дисфункції слухової труби шляхом її балонної дилатації / І. І. Гринько // «Сучасні методи консервативного та хірургічного лікування в отоларингології» : матеріали Щорічної осінньої конференції Українського наукового медичного товариства отоларингологів, (м. Київ, 3-4 жовтня 2016 року). – Журнал вушних, носових і горлових хвороб. –2016. – № 5-с. – С. 26.

12. Гринько І. І. Оцінка вентиляційної функції слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит / І. І. Гринько // «Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювань ЛОР-органів у дорослих та дітей» : матеріали Щорічної весняної конференції Українського наукового медичного товариства отоларингологів, (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2017 року). – Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 2017. – № 3-с. – С. 123-124.

13. Borysenko O. Eustachian tube function in patients with chronic suppurative otitis media with Eustachian tube dysfunction after tympanoplasty / Borysenko O., Grynko I. // International Bulletin of Otorhinolaryngology. – 2017. – №3(13). – Р. 49-50.

14. Гринько І. І. Оцінка результатів тимпанопластики у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит із дисфункцією слухової труби / І. І. Гринько // «Досягнення сучасної отоларингології» : матеріали Щорічної осінньої конференції Українського наукового медичного товариства отоларингологів, (м. Київ, 2-3 жовтня 2017 року). – Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 2017. – № 5-с. – С. 15-16