Борківець Олександр Миколайович

Досвід роботи:

З 2002 року працював на посаді лікаря хірурга Центральної районної лікарні м.Лохвиця Полтавської області
2003 рік – лікар хірург відділення судинної хірургії Національного військового медичного клінічного центру м.Київ (НВМКЦ «ГВКГ»)
2004 рік лікар- хірург судинний НВМКЦ “ГВКГ” м.Київ
2006 рік лікар- хірург судинний клініки БОРИС

Навички:
Амбулаторно консультавний прийом пацієнтів
Реконструктівні операції, тромбектомії, протезування  черевного відділу аорти, артерій тазу та нижніх кінцівок, оперативні втручання на  магістральних судинах шиї та верхніх кінцівок.
Консервативне та оперативне лікування тромбофлебітів
Лікування варикозної хвороби з використанням таких методів як флебектомія, мініфлебектомія, ендовенозної лазерної абляції (EVLA), Радіочастотної абляції, склеротерапії (RFA), CHIVA – методу.
Лікування вогнепальних поранень магістральних судин.
Накладання артеріо-венозних фістул на верхніх кінцівках хворим, що потребують гемодіалізу
Проводжу щорічні семінари зі склеротерапії та малоінвазивних методів лікування варикозної хвороби.

Омельченко Анастасія Віталіївна

PhD, член Асоціації герніологів України,
Член Європейської асоціації герніологів (EHS).
Лауреат премії Національної академії медичних наук України та Асоціації
медичних Вищих учбових закладів України за значні успіхі в Науковій
діяльності. У 2021 році захистила дисертацію на тему: “Особливості хірургічного лікування спортивної грижі у футболістів”.

Має патент на корисну модель # 123905 від 12.03.2018р. «Спосіб
лапароскопічної герніоалопластіки у футболістів при спортивній грижі».
Іоффе О.Ю., Стеценко О.П., Тарасюк Т.В., Цюра Ю. П., Омельченко А.В.
За високі досягнення у навчанні та Науковій роботі присуджувалася
Стипендія Ромоданова, Стипендія міжнародного благодійного фонду ім.
Куліша.
Наукові Публікації:
«MRI and ultrasound criteria for the diagnosis of a sports hernia in football
players» (2020р.)
«Оцінка причин больового синдрому в пахвінній ділянці та прогнозування
спортивної грижі у футболістів з допомогою магнітно-резонансної
томографії та ультразвукового дослідження» (2020р.)
«Оцінка віддалених результатів хірургічного лікування спортивної грижі у
футболістів” (2018р.)
Analysis of long-term results after sports hernia surgery in football players
(2018р.)
«Шляхи покращення віддалених результатів оперативних втручань при
спортивній грижі у футболістів». (2018р.)
«Флебосклерозування у хворого з варикозним захворюванням вен нижніх
кінцівок» (2016р.)
«Сучасні технології в лікуванні опіків у дітей», з’їзд хірургів України 2015
XXIII
«Інноваційні технології лікування поверхнево дермальних опіків» (2015р.)
«Досвід! Застосування атравматично Ag-вмісних ранових покриттів у
хворого з опіками та з цукровий діабетом 2 типу (2014р.)
«Застосування сітчастих парафінізірованих покриттів при лікуванні
донорських ран опікових хворих» (2013р.)
«Сучасні підхід до лікування та профілактики рубців» (2012р.)
«Нанотехнологія та нанофармакологія, нейрохірургічній аспект» (2012р.)
«Перспективи! Застосування ліпосом у дерматологічній и косметологічній
практиці» (2012р.)
«Стан місцевого імунітету у дітей з алергічною схильністю» (2012р.)
«Клінічна ефективність енерготропної терапії у дітей з
недиференційованою дисплазією сполучної тканини» (2012р.)
«Хромогастроскопія у діагностиці анатомічних та
патологічніх змін шлунка» (2011р.)
«Хронічне лікування гігантських перфоративних дуоденальних виразок та
дуоденальних виразок ускладнених тубулярним стенозом» (2011р.)
«Роль ферментативної недостатності та дісбактеріозу у реализації
алергічної схильності» (2011р.)
«Проблема діференційної діагностики патомімії» (2011р.)
«Роль фосфору у процесі кальцинозу судин» (2011р.)
«Стан гуморального імунітету у дітей з алергічною схильністю» (2011р.)
«Особливості алергограм у дітей раннього віку в залежності від виду
захворювання» (2010р.)
«Структура алергограм у дітей шкільного віку залежних від виду
захворювання» (2011р.)
«Структура алергограм у дітей раннього віку залежних від виду
патології» (2010р.)
«Енерготропна терапія дітей з енергодефіцітнім типом конституції»
(2010р.)