Гринько Іван Ігорович

Участь в асоціаціях:
Член Української асоціації отіатрів, отонейрохірургів і отоневрологів
Член USAPS – Українська асоціація естетичних і пластичних хірургів
статті:
1. Гринько І. І. Порівняльна оцінка стану слухової труби у хворого на хронічній туботімпанальній середній отит за данімі інфляційно – дефляційного тесту та проби Вальсальви / І. І. Гринько, О. М. Борісеннко // Журнал вушних, носових и горлових хвороб. – 2017. – № 3. – С. 45-50.
2. Гринько І. І. Дінамічні Зміни функціонального стану слухової труби у хворого на хронічній туботімпанальній середній отит после тимпанопластики Із Використання вентиляційних трубок за данімі інфляційно – дефляційного тесту / І. І. Гринько // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2017. – №1 (99). – С. 16-21.
3. Гринько І. І. Оцінка вентіляційної Функції слухової труби у хворого на хронічній туботімпанальній середній отит после тимпанопластики в дінаміці спостереження / І. І. Гринько, О. М. Борісеннко // Журнал вушних, носових и горлових хвороб. – 2017. – №6. – С. 14-24
Фахові видання, ЗАТВЕРДЖЕНІ МОН України:
4. Гринько І. І. Результат лікування Хворов на хронічній туботімпанальній середній отит Із Використання вентиляційних трубок / І. І. Гринько // Світ медицини та біології. – 2017. – № 3 (61). – С. 12-17.
5. Grynko І. І. Comparative clinical-audiological characteristics of the acoustic analyzer in patients with chronic tubotimponal otitis media with perforation of the tympanic membrane after injury and because chronic inflammation before and after tympanoplasty / І. І. Grynko // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2017. – Т. 21, №2. – С. 414-419.
6. Grynko І. І. Comparative clinical and audiological characteristics of the auditory analyzer condition in patients with chronic tubotympanic otitis media before and after tympanoplasty with the use of ventilation tubes of various materials / І. І. Grynko, O. М. Borysenko // Світ медицини та біології. – 2017. – №4 (62). – С. 17-24.
Публікації, Які додатково відображаюсь наукові результати дисертації:
7. Borysenko O. Eustachian tube function in patients with chronic tubotympanic suppurative otitis media with Eustachian tube dysfunction after tympanoplasty / O. Borysenko, I. Grynko // International Bulletin of Otorhinolaryngology. – 2017. – №4 (vol.13). – p. 10-15.
тези
8. Борисенко, О. М. Тактика лікування Хворов на хронічній туботімпанальній гнійній середній отит / О. М. Борісеннко, І. І. Гринько // «Сучасні методи діагностики та лікування хронічніх запальний та онкологічніх захворювань верхніх діхальніх Шляхів та вуха»: матеріали Щорічної Осінньої конференции Українського наукового медичного товариства отоларінгологів, (м. Київ, 22-23 вересня 2014 року). – Журнал вушних, носових и горлових хвороб, 2014. – № 5-с. – С. 102-103.
9. Борисенко, О. М. Результат тімпаноплатікі у хворого на хронічній туботімпанальній середній отит з різнім ступенів Функції слухової труби / О. М. Борісеннко, І. І. Гринько // «Сучасні методи діагностики та лікування хронічніх запальний захворювань верхніх діхальніх Шляхів та вуха»: матеріали Щорічної Осінньої конференции Українського наукового медичного товариства отоларінгологів, (м. Дніпропетровськ, 12-13 жовтня 2015 року). – Журнал вушних, носових и горлових хвороб, 2015. – № 5-с. – С. 14.
10. Гринько І. І. Стан слухової труби у хворого на хронічній туботімпанальній середній отит / І. І. Гринько // «Новітні технології в діагностіці та лікуванні запальних та алергічніх захворювань ЛОР ОРГАНІВ»: матеріали Щорічної Весняної конференции Українського наукового медичного товариства отоларінгологів (м. Одеса, 16-17 травня 2016 року). – Журнал вушних, носових и горлових хвороб. – 2016. – № 3-с. – С. 163-164.
11. Гринько І. І. Лікування дисфункції слухової труби Шляхом ее балонної ділатації / І. І. Гринько // «Сучасні методи консервативного та хірургічного лікування в отоларінгології»: матеріали Щорічної Осінньої конференции Українського наукового медичного товариства отоларінгологів, (м. Київ, 3-4 жовтня 2016 року). – Журнал вушних, носових и горлових хвороб. -2016. – № 5-с. – С. 26.
12. Гринько І. І. Оцінка вентіляційної Функції слухової труби у хворого на хронічній туботімпанальній середній отит / І. І. Гринько // «Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювань ЛОР-органів у дорослих та дітей»: матеріали Щорічної Весняної конференции Українського наукового медичного товариства отоларінгологів, (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2017 року). – Журнал вушних, носових и горлових хвороб, 2017. – № 3-с. – С. 123-124.
13. Borysenko O. Eustachian tube function in patients with chronic suppurative otitis media with Eustachian tube dysfunction after tympanoplasty / Borysenko O., Grynko I. // International Bulletin of Otorhinolaryngology. – 2017. – №3 (13). – Р. 49-50.14. Гринько І. І. Оцінка результатів тимпанопластики у хворого на хронічній туботімпанальній середній отит Із дисфункцією слухової труби / І. І. Гринько // «Досягнення сучасної отоларінгології»: матеріали Щорічної Осінньої конференции Українського наукового медичного товариства отоларінгологів, (м. Київ, 2-3 жовтня 2017 року). – Журнал вушних, носових и горлових хвороб, 2017. – № 5-с. – С. 15-16