MedClinic > Uncategorized > Лікування переломів

Переломи – пошкодження кісток, які супроводжуються порушенням їх цілісності. Найчастіше переломи виникають в довгих трубчастих кістках – плечовій, ліктьовій, променевій, стегновій, гомілкових.

Консервативне лікування

Консервативних методів тільки два – фіксаційний і екстензійний.

Фіксаційний метод

Основна мета даного методу зіставлення кісткових фрагментів без розрізів, зазвичай проводиться руками і потім їх фіксація, за допомогою пов’язки (гіпс, або ортез). Частіше за все ця методика використовується при переломо-вивихах гомілковостопного суглобу, переломах метаепіфізів променевої кістки тощо.

Виконана протягом 6-12 годин після травми репозиція сприяє швидшому відновленню. Чому так? Все через набряк м’яких тканин, що розвивається дуже швидко, і ускладнює  або взагалі перешкоджає виконанню даної методики.

Екстензійний метод

Екстензійний метод використовують при важких переломах кінцівок зі значним зміщенням кісткових фрагментів. Процедура складається з постійного витягнення за допомогою вантажу, що діє поступово, і дозволяє подолати м’язовий опір.

Хірургічне лікування

Оперативне лікування, спрямоване на з’єднання кісткових фрагментів при переломах і виправлення їх наслідків називається остеосинтез. До оперативного лікування вдаються у випадку нестабільних переломів, переломах одночасно декількох кісток однієї частини скелету, важких переломах Галеацці і Монтеджа, внутрішньосуглобових переломах, відкритих або ускладнених переломах.

Остеосинтез поділяється на чотири основні методики:

  • накістковий;
  • внутрішньокістковомозковий (інтра-мозковий);
  • репозиційний;
  • позавогнищевий.

Накістковий остеосинтезце операція по відновленню цілісності кістки після перелома, за допомогою накладання на неї спеціально підібраної пластини. Виконується відкритим способом. Сучасні пластини дозволяють надійно фіксувати частини кістки за рахунок блокування в отворах голівок гвинтів, які вводяться в кісткові уламки.

Показаннями для такого типу остеосинтезу можуть бути переломи, що не піддаються закритій репозиції, наявність одного або декількох уламків кісток, внутрішньосуглобові переломи.

Інтрамедулярний остеосинтез

Інтрамедулярний остеосинтез – це фіксація кісткових уламків за допомогою металевих стержнів введених у внутрішню порожнину кістки. Рекомендують застосовувати при всіх діафізарних переломах, переломах проксимального і дистального відділів (внутрішньо-суглобових та навколосуглобових) стегна, переломах проксимального відділу великогомілкової кістки, переломах хірургічної шийки плечової кістки.

Перевагами інтрамедулярного остеосинтезу є мінімальна травматичність і можливість навантажувати зламану кінцівку вже через декілька днів після операції. Для збільшення міцності використовують спеціальні стержні з блокуючим механізмом.

Репозиційний остеосинтез

Репозиційний остеосинтез використовує для відновлення цілісності спеціальні гвинти, що здатні витримати навантаження більше 40 кг. Дана методика застосовується при діафізарних переломах великогомілкової і плечової кістки. Через недостатню стабільність додатково пацієнту накладають гіпсову пов’язку.

Остеосинтез апаратами зовнішньої фіксації

Апарати зовнішньої фіксації для остеосинтезу складаються із спиць, кілець або дуг, що з’єднуються між собою за допомогою штанг. Спиці проводяться через кістку і фіксуються зовні в дугах, це забезпечує повне знерухомлення кісткових уламків та створення оптимальних умов для регенерації кістки і можливості контролювати процес відновлення.